Mandarin(P): liáng, liàng
Mandarin(Z): ㄌㄧㄤˊ, ㄌㄧㄤˋ
Korean(Eum): 량/양 [lyang/yang]
Korean(H/E): 서늘할 량
Japanese(On): りょう [ryou]
Japanese(Kun): すずしい, うすい, まことに [suzushii, usui, makotoni]
Cantonese: loeng4
Vietnamese: lương
Hist. Tang: *liɑng
------------------------------------------------------------
Definition: cool, cold; disheartened
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [85.8]
Total strokes: 11
Radical: (, 氺)
Simplified variant:
Other variant:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+6DBC
Big Five: B244
JIS X 0208-1990: 4635
KSC 5657-1991: 6224
Cangjie: EYRF
Four-corner Code: 3019.6
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 31657.060
Kang Xi: 0628.240
CiHai: 804.104
Morohashi: 17606
Dae Jaweon: 1030.130

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (涼, 凉) I liáng ㄌ〡ㄤˊ 〔《廣韻》呂張切, 平陽, 來。 〕 〔《廣韻》力讓切, 去漾, 來。 〕 1.薄酒。 《周禮‧天官‧漿人》: “掌共王之六飲: 水、漿、醴, 涼、醫、酏。” 鄭玄 注引 鄭司農 曰: “涼, 以水和酒也。” 2.薄;輕微。 《詩‧大雅‧桑柔》: “民之罔極, 職涼善背。” 毛 傳: “涼, 薄也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:liang2 1. 冷﹑微寒。 如: “涼水”﹑“涼風”。 詩經·邶風·北風: “北風其涼, 雨雪其雱。” 文選·曹丕·燕歌行: “秋風蕭瑟天氣涼, 草木搖落露為霜。” 2. 冷清﹑不熱鬧。 如: “荒涼”。 金史·卷八十八·移剌道傳: “咸平卿故鄉, 地涼事少, 老者所宜。” 3. 愁悵、 悲苦。 如: “淒涼”。 文選·江淹·別賦: “巡曾楹而空揜, 撫錦幕而虛涼 。” 4. 淡薄﹑不善。 如: “世態炎涼”。 左傳·莊公三十二年: “虢多涼德, 其何土之能得。” 失望﹑灰心。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I liáng (1) ㄌㄧㄤˊ (2) 同 凉 。 (3) 郑码: VSJK, U: 6DBC, GBK: 9BF6 (4) 笔画数: 11, 部首: 氵, 笔顺编号: 44141251234 II liàng (1) ㄌㄧㄤˋ (2) 同 凉 。 (3) 郑码: VSJK, U: 6DBC, GBK: 9BF6 (4) 笔画数: 11, 部首: 氵, 笔顺编号: 44141251234 …   International standard chinese characters dictionary

 • 涼涼 — (涼涼, 凉凉) 1.寂寞冷落貌。 《孟子‧盡心下》: “行何為踽踽涼涼?” 朱熹 集注: “涼涼, 薄也, 不見親厚於人也。” 宋 文天祥 《五月十七夜大雨歌》: “乾坤莽空闊, 何為此涼涼?” 明 劉基 《郁離子‧靈丘大人》: “ 陶朱公 之 齊 , 過而問焉, 曰: ‘是何昔昔之熇熇, 而今日之涼涼也?’” 2.微寒貌。 《列子‧湯問》: “日初出滄滄涼涼, 及其日中如探湯。” 3.納涼。 清 蒲松齡 《聊齋志异‧鏡聽》: “母入廚喚大婦曰: ‘大男中式矣,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼風 — (涼風, 凉风) 1.秋風。 《禮記‧月令》: “﹝孟秋之月﹞涼風至, 白露降, 寒蟬鳴。” 晉 陸機 《擬明月何皎皎》詩: “涼風繞曲房, 寒蟬鳴高柳。” 唐 李白 《秋思》詩: “蕪然蕙草暮, 颯爾涼風吹。” 2.涼爽的風。 三國 魏 繁欽 《與魏文帝箋》: “是時日在西隅, 涼風拂衽。” 晉 陶潛 《與子儼等疏》: “嘗言: 五六月中, 北窗下臥, 遇涼風暫至, 自謂是 羲皇 上人。” 清 龔自珍 《論私》: “夏有涼風, 冬有燠日, 天有私也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼涼踽踽 — (涼涼踽踽, 凉凉踽踽) 孤獨冷清貌。 語本《孟子‧盡心下》: “古之人, 行何為踽踽涼涼。” 明 沈鯨 《雙珠記‧師徒傳習》: “他在那裏涼涼踽踽, 我這裏朝朝暮暮忡忡耿耿, 怎能彀膝前歡慶?”中國近代史資料叢刊《辛亥革命‧關克威招撫當陽詳記》: “至則不挾一兵, 不翼一矢, 隨從七八人而外, 使者固涼涼踽踽, 寥落僅晨星若也。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼帽 — (涼帽, 凉帽) 1.古代官吏夏秋間所戴的一種纓帽。 清 制, 官吏每年立夏節前換戴涼帽。 四品以上用片金裡, 五品以下用紅緞裡。 元 薩都剌 《上京即事》詩: “昨夜內家清暑宴, 御羅涼帽插珠花。” 元 俞琰 《席上腐談》: “近時涼緇巾以竹絲為骨, 如涼帽之狀, 而覆以皁紗, 易脫易戴, 夏月最便。” 清 昭槤 《嘯亭續錄‧帽頭氈帽》: “惟老翁夏日畏早涼, 用青緞縫紉襯涼帽下, 如今帽頭狀, 初不以為燕服也。” 2.夏天用以遮陽避暑的帽子, 多用麥秸等編織。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼陰 — (涼陰, 凉阴) I 陰涼之氣。 《文選‧王僧達<祭顏光祿文>》: “涼陰掩軒, 娥月寢耀。” 呂延濟 注: “言涼陰之氣掩蔽門軒也。” II 古代國君居喪之稱。 一說為居喪之所, 即喪廬。 《漢書‧五行志中之下》: “ 劉向 以為 殷 道既衰, 高宗 承敝而起, 盡涼陰之哀。” 顏師古 注: “涼, 信也;陰, 默也。 言居喪信默, 三年不言也。 涼讀曰諒, 一說, 涼陰謂居喪之廬也。 謂三年處於廬中不言。” 《公羊傳‧文公九年》“則三年不忍當也” 漢 何休 注: “ 子張 曰:… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼州 — (涼州, 凉州) 1.樂府《近代曲》名, 屬宮調曲。 原是 涼州 一帶的地方歌曲, 唐 開元 中由 西涼府 都督 郭知運 進。 唐 王昌齡 《殿前曲》之二: “胡部笙歌西殿頭, 梨園弟子和《涼州》。” 唐 杜牧 《河湟》詩: “唯有《涼州》歌舞曲, 流傳天下樂閒人。” 《新唐書‧禮樂志十二》: “而 天寶 樂曲, 皆以邊地名, 若《涼州》、《伊州》、《甘州》之類。” 2. 唐 代軟舞曲名。 唐 蘇鶚 《杜陽雜編》卷中: “ 志和 遂於懷中出一桐木合子, 方數寸, 中有物, 名蠅虎子,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼鞋 — (涼鞋, 凉鞋) 1.夏天穿的鞋面通風的鞋。 《儒林外史》第四一回: “下面主位上坐着一位, 頭戴方巾, 身穿白紗直裰, 腳下涼鞋, 黃瘦面龐。”如: 塑料涼鞋既涼快, 又不怕水。 2.涼鞋。 《儒林外史》第四一回: “下面主位上坐着一位, 頭戴方巾, 身穿白紗直裰, 腳下涼鞋, 黃瘦面龐。”如: 塑料涼鞋既涼快, 又不怕水。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 涼冷 — (涼冷, 凉冷) 1.寒冷。 唐 李郢 《江亭晚望》詩: “碧天涼冷雁來疏, 閒望江雲思有餘。” 金 元好問 《貞燕》詩之一: “想得秋風漸涼冷, 謝 家兒女亦依依。” 郁達夫 《采石磯》二: “ 長江 南岸的 太平府 城裏, 已吹到了涼冷的北風。” 2.清涼。 唐 杜甫 《寄常徵君》詩: “ 開州 入夏知涼冷, 不似 雲安 毒熱新。” 宋 司馬光 《夏夜》詩: “長風卷地來, 涷雨不濡葉, 雖無潤物功, 涼冷得所愜。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.